Website
Let op! Sommige vacatures zijn mogelijk niet meer zichtbaar.

Company information

Het CBS registreert en onderzoekt zo ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Dat moet ook wel want met deze informatie wordt beleid gemaakt. Onze dagelijks groeiende verzameling van gegevens omvat informatie over mensen, onze maatschappij en de economie. Wie in de krant leest over de stand van de emancipatie in Nederland ziet dat de cijfers meestal van het CBS komen. Wie op televisie hoort over de gang van zaken in de economie ervaart hetzelfde: het CBS registreert en rapporteert: over inflatie, werkloosheid en werkgelegenheid. Maar ook over armoede en problematieken in wijken. Ons werkterrein is buitengewoon breed: van de aardappeloogst tot en met de kinderopvang. Van het aantal schoolverlaters tot het aantal verstrekte hypotheken.

Onze taken zijn vastgelegd in een speciale wet: de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (20 november 2003). Er is een centrale Commissie voor de Statistiek die het meerjarenprogramma en de onderzoeksgebieden vastlegt. Net als het CBS zelf, is de commissie onafhankelijk.
 

Sfeer en Cultuur
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt binnen de Nederlandse samenleving een unieke plaats in. Hoewel wij overwegend door de overheid worden bekostigd, is het een volstrekt onafhankelijk kennisinstituut.
 

Wat de ‘politieke kleur’ van het kabinet ook is en hoe de politieke verhoudingen in ons land ook mogen zijn, het zal ons functioneren en onze informatie niet beïnvloeden. Onze onafhankelijkheid is op twee manieren gegarandeerd. Enerzijds zijn wij een zogenaamd Zelfstandig Bestuurs Orgaan – dat wil zeggen dat wij op enige afstand van het Ministerie van Economische Zaken staan - anderzijds is er een speciale CBS-wet waarin onze plaats in de samenleving is vastgelegd.
Onze kring van medewerkers is buitengewoon gemêleerd: veel nationaliteiten, een zeer diverse achtergrond als het gaat om studierichtingen en loopbaanstappen. Wat onze medewerkers ook belangrijk vinden is dat ons land wordt bestuurd op basis van goede argumenten, argumenten waarvoor het CBS de informatie levert. De CBS-informatie is voor een ieder die dat wil beschikbaar, wij hebben geen geheimen of het zou de identiteit van de personen, bedrijven en instellingen moeten zijn waarvan wij onze informatie betrekken.
 

Daardoor is het misschien wel the best of many worlds: werken bij het CBS is een aangename mix van werken bij de Overheid, ruimte voor een vrij en academisch denkklimaat maar ook van de dynamiek van de maatschappij die je op de voet volgt.


Currently there are no active campaigns.